Om prosessen

Når du ønsker å utvikle, kjøpe eller selge en bedrift, er det mange faktorer som er viktig å hensynta. Uansett kreves det analyse av selve produktet; bedriften, som skal utvikles, kjøpes eller selges; styrke, svakheter, regnskap, maskinpark, portefølje, kompetanse og personal, varelager m.v. Deretter kommer verdivurdering/taksering, prospekt, markedsplanlegging, kunde,- nettverks- og relasjonsanalyse osv. før man starter markedsføringen og gjennomføringen av selve markedsaktivitetene som bør generere en riktig kjøper.

Vi arbeider sammen med kjøper eller selger hele veien, og bistår med råd og veiledning i forbindelse med gjennomføringen av handelen. Vi vil ivareta dine juridiske, økonomiske og markedsrelaterte interesser under hele prosessen.

Skjematur, overdragelser av aksjer, avtaler m.v utarbeides underveis.
Det viktigste for oss er at du føler handelen din har vært vellykket og at du nå kan konsentrere deg om videre drift og investeringer uten å bekymre deg om kontraktene vil være gode nok.

Vår kompetanse og vår styrke er først og fremst jus, økonomi og marked/salg. Vårt team består av advokat, jurist/siviløkonom, eiendomsøkonom, bedriftsøkonom og megler/rådgiver innen salg, marked og overdragelse. Din beste sikkerhet for kjøp eller salg av en liten eller mellomstor bedrift.